TUYỂN DỤNG

Tuyển dụng kỹ sư điện

YÊU CẦU Có năng lực quản lý, nhanh nhạy, năng động, nhiệt tình.Sử dụng thành thạo Auto Cad, Word, Excel.Đọc thành thạo, bản vẽ, mặt bằng.Nhận tuyển dụng và đào tạo sinh...